Chi tiết sản phẩm

 Loại bẫy chim cú mèo này bẫy chim rất tốt. Bẫy bằng kẹp vẫn là cách mà nhà yến hay dùng nhất, nó có lợi thế đó là bẫy được cả ngày và khi cú mèo bay vào nhà ban đêm thì cũng sẽ dính bẫy, chỉ cần đặt trên loa lục giác hay làm bàn đặt riêng cao hơn so với những vị trí khác và thuật lợi hơn cho chim két, cú mèo…bay đến đậu hay nghỉ chân là dính bẫy ngay. Với cách này cần lưu ý nhất là loại bẫy này có tính sát thương rất lớn nên người sử dụng phải hết sức cẩn thận, chỉ cần sơ sẩy sẽ gây nguy hiểm cho con người.