Chi tiết sản phẩm

Dung dịch loại bỏ nấm móc, làm mất mùi chất thải, diệt mầm bệnh và vi trùng gây hại cho nhà chim, có tác dụng đẩy lùi các loại côn trùng, gián, chuột, rận,…

  • GIỚI THIỆU: • Loại bỏ Nitrate (khí độc hại không tốt cho nhà chim và ảnh hưởng chất lượng tổ) • Tăng cường bầy đàn trong nhà chim mới • Loại bỏ nấm mốc • Làm mất mùi chất thải, diệt mầm bệnh và vi trùng. • Tác dụng đẩy lùi côn trùng, gián, chuột, rận,….

  • SỬ DỤNG: • Để khử mùi và khí uế trong nhà chim mới. Pha tỉ lệ 1:20, xịt lớp mỏng lên ván gỗ và lớp dày lên tường và sàn nhà. Lập lại 1 tuần 1 lần. Xịt liên tiếp 3 tuần. • Để loại nấm móc và côn trùng ,….: pha tỉ lệ 1:20. Xịt trực tiếp lên vùng có nấm móc, hang ổ gián, côn trùng, v.v…Sau 5 phút, dùng vải nhúng dung dịch tỉ lệ 1:50 lau nấm mốc hoặc dùng bàn chảy chà sạch. Sau đó xịt dung dịch tỉ lệ 1:50 vào ván gỗ (lớp mõng) và tường & sàn (lớp dày ). Để đạt hiệu quả cao, giữ độ ẩm trong nhà ở mức 75%–>85% • Sử dụng cho nhà cũ và đang thu hoạch và loại bỏ khí Nitrate • Pha tỉ lệ 1:30 hoặc 1:50. Xịt toàn bộ nhà chim bao gồm lên ván gỗ ( lớp mõng) và lên tường & sàn nhà (lớp dầy). Tránh xịt vào tổ. Xịt mỗi 2 tuần 1 lần.